Advokat Oslo sin skilsmissekalkulator

Hvordan fungerer kalkulatoren?

Her kan du kartlegge skilsmisseoppgjøret, skrive ut beregningen og få forslag til skifteavtale. Når du har lagt inn opplysningene i kalkutaltoren, vil du motta en epost med link til å laste ned beregningen og forslag til skifteavtale. Dokumentene er kryptert og passord-beskyttet. Kalkulatoren kartlegger skilsmisseoppgjøret basert på ekteskapslovens regler og gir dere forslag til beregning og skifteavtale som dere kan skrive ut og signere.

Hvem egner kalkulatoren seg for?

Skilsmissekalkulatoren egner seg for de som skal foreta et økonomisk oppgjør eller for de som bare vil sjekke hvordan økonomien vil bli etter en skilsmisse.

Hva koster det å bruke kalkulatoren?

Normal pris er 2 900 kroner.
I forbindelse med at denne tjenesten lanseres, har vi senket prisen til 995 kroner.

Det er masse penger å spare !

Advokatens timepris vil kunne variere ut ifra sakens kompleksitet. Normal timepris hos våre advokater er 1800 kroner pr time, eks mva.

I de tilfellene partene er enige om verdier og gjeld, eventuelle skjevdelingskrav som inngår i delingsgrunnlaget, vil det vært mye penger å spare ved å bruke skilsmissekalkulatoren.

Her vil man kartlegge skilsmisseoppgjøret og få utast til en skifteavtale til en fastpris på kroner 995.

Skilsmissekalkulatoren kartlegger oppgjøret basert på ekteskapslovens regler og gir dere forslag til beregning og skifteavtale som dere kan skrive ut og signere.

For mer informasjon, kontakt oss via: https://advokatoslo.no eller https://skilsmisse.no